[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Коучинг

Коучингът е най-съвременната в световен мащаб форма за развитие на хора и организации. По същество представлява придружаване на отделни хора и екипи за постигането на конкретни цели чрез осъществяване на промяна в нагласите и поведението. Чрез коучинг на ключови мениджъри и талантливи служители Вие си осигурявате:

  • Максимално съвпадение между бизнес целите и индивидуалните цели
  • Конкретни резултати, постигнати чрез максимална самостоятелност и висока ангажираност
  • Устойчиво развитие и затвърждаване на ефективно поведение
  • Минимална инвестиция на време за максимално ускорен процес на учене - за 3 месеца могат да се усвоят и приложат в практиката неща, които стандартно и за 3 години не се постигат


Коучингът е изключително подходящ за:

  • Вземане на ключови бизнес решения
  • Разгръщане на мениджърските компетенции
  • Промяна в професионалната реализация
  • Стартиране на предприемачески проект


Коучът е катализатор на промяната за Клиента, като насърчава самостоятелното достигане до  верните за Клиента отговори. Коучът не дава готови решения - задачата на Клиента е да ги открие за средата, в която се намира.

© 2008-2021 Development zone