[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Център за оценка

Оценката на потенциала е ключов елемент от всеки проект за развитие на бизнеса, хората, организацията. Чрез център за оценка постигате:

  • Високо обективна, валидна и прогностична информация
  • Оценка спрямо компетенциите, важни за конкретния контекст
  • Ясни ориентири относно бъдещото представяне на оценяваните

В един център за оценка се използват най-подходящите за конкретните компетенции инструменти. Development Zone има разработен широк набор от валидирани ролеви игри, ситуационни казуси, писмени мениджърски казуси. Консултантите са подготвени да използват и интерпретират голям брой въпросници, стандиртизирани за българска популация, сред които MBTI, NEO-PI-R, PASAT 2000, въпросници за стилове в общуването, лидерството, конфликтите, управлението и др.

© 2008-2021 Development zone