[Български] [English]
 
начало | новини | карта на сайта
 
 
 
Умения за привличане и подбор

Не винаги е лесно да се намерят точните хора за вакантните длъжности. Ефетивността на подбора зависи от избора на канали за привличане на кандидати и от уменията за подбор на ключовите участници в него от страна на организацията.

Обучението разглежда цялостния процес на привличане и подбор в една организация. . Включва представяне и дискусии на разнообразни подходи в привличането, а така също казуси и практични правила за интервюиране при подбор.Дава практически познания при прилагане на най-ефективния подход или техника на подбор в зависимост от културата и имиджа на организацията.

Подходящо за: Участниците в процеса на привличане и подбор на всички етапи от организацията - от планиране на кампанията, през междинната селекция до вземането на крайното решение за назначение на служител.

© 2008-2021 Development zone